big draftetdap

Janë përgatitur draftet e para të akteve nënligjore të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin
...
big p1011047

Grupi i posaçëm i reformës në Administratën Publike BE – Shqipëri, mbajti sot takimin e dytë, për të diskutuar
...
...